Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích

V pátek 9. prosince jsme se účastnili hojně navštěvované akce „Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích“. Měli jsme možnost ji zahájit
Celý článek

Školní betlém

Přípravy na Vánoce vrcholí. Dokončují se výrobky na vánoční trhy, nacvičují se písně na zpívání v kostele. Pod vedením naší
Celý článek

Mikulášská besídka

Cinkot zvonečků, zpěv písní a básničky se nesly k uším Mikuláše a jeho nezbytných pomocníků na školní Mikulášské besídce. Každý jsme
Celý článek

Vánoční dílna

Již 16. rokem se u nás pořádala „Vánoční dílna“, na které si děti samy mohou vyrobit něco s vánoční tématikou.
Celý článek

Pečení perníkové chaloupky

Ve středu 23. listopadu jsme si troufli na moc pěknou společnou aktivitu. Rozpekli jsme jednotlivé díly opravdové perníkové chaloupky. O
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6:30 – 16:30 (17:00) hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody