Poděkování – Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy, Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou
Celý článek

Vánoční besídka

Dne 22. 12. pořádala devátá třída vánoční besídku pro celou školu. Každá třída si něco připravila a předvedla. Nejčastěji se
Celý článek

Vánoční florbalový turnaj

Ve středu 21. prosince se konal vánoční florbalový turnaj pro žáky 3., 4. a 5. tříd. Týmy byly různě namíchané
Celý článek

Nový krmelec nad vodárnou

Už jsme vás informovali průběžně na stránkách tříd a družiny, že zvířátka potřebují nový krmelec, protože starý z roku 2005
Celý článek

Zpívání v kostele a vánoční trhy

Stejně jako každý rok jsme rádi, že jste si našli čas na návštěvu kostela i naší školy. Vystoupení dětí ze
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa,
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. až 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6:30 – 16:30 (17:00) hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody