NEPŘEHLÉDNĚTE:
Provoz ŠD ve středu prodloužen… Celý příspěvek
ms15

Výlet Malá Skála

Na konci školního roku jsme spojili odměnu ke Dni dětí s exkurzí a školním výletem a zajeli do kempu na
Celý článek

Posezení na školní zahradě

Se školním rokem jsme se rozloučili společným posezením u ohýnku na školní zahradě. Nechybělo opékání buřtíků a sladké i slané
Celý článek
akademie15

Školní akademie 2016

Devátá třída nám na konci školního roku uspořádala naši první školní akademii. Nádherné vystoupení obohatili žáci všech tříd. (Pokračování textu…)
Celý článek
bubla1

Sportovní soutěže Lady a Bubla Cup

Tradiční sportovní akce na konci školního roku se účastnily týmy z celého druhého stupně. Lady Cup byl poprvé pořádán jako soutěž
Celý článek
dpt1

Náš Den prázdných tříd

17. červen 2016 patřil akci Den prázdných tříd. Tato mezinárodní akce má za cíl změnit zažitý stereotyp a udělat jeden
Celý článek

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • rodinná, vstřícná, bezbariérová
 • poloha v blízkosti lesa, výborná dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • klidné prostředí, zdravé klima pro výuku
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třída, lyžařský kurz 7. – 9. třída
 • prevence rizikového chování od 1. ročníku
 • speciální hodiny s metodikem prevence
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • osobnostní výchova, kolektivní vztahy
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • plně organizovaná pro 1. – 5. ročník
 • provozní doba 6.30 – 16.30 hod
 • zájmová činnost – dovedné ruce, pohybové hry
 • turistika
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody