Návod k webu strava.cz

Vážení strávníci,

Zřídili jsme pro vás možnost objednávat a odhlašovat stravu prostřednictvím internetu.

V případě, že se rozhodnete pro registraci strávníků, pro objednávání a odhlašování stravy na internetu, postupujte podle následujících pokynů:

A) Registrace služby

Každému z Vás bylo přiděleno přihlašovací jméno (Uživatel) a heslo pro první přihlášení do této služby. Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání, jméno pouze v kanceláři ŠJ.

Jméno (Uživatel) – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.

Každému bylo přiděleno jméno ve tvaru jmeno.prijmeni – dohromady s tečkou za jménem, bez diakritiky.

Příklad – Novák Jiří, přihlašovací jméno = jiri.novak (POZOR – v případě duplicitních (několika stejných) jmen, se nebudete moci přihlásit. V tom případě je nutná návštěva kanceláře ŠJ)

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.

Každému bylo přiděleno číslo z evidence strávníků. Toto číslo lze zjistit dotazem v kanceláři ŠJ.

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

– potvrzení objednávky

– nedostatečná výše konta

– neodebraná strava

– měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci „Nastavení uživatele“.

B) Objednávání a odhlašování stravy

1. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat a odhlašovat stravu též na internetu na adrese:www.strava.cz.

2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku „Číslo zařízení“. Číslo naší jídelny je 5662. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

4. Pro objednávání stravy potvrďte položku „Objednávky stravy“. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky „Odeslat“.

5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky „Odhlášení uživatele“.

Další pokyny, podrobnosti a videonávody naleznete na www.strava.cz nebo navody.visplzen.cz.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 481 011 013 či e-mailu: jidelna@zsrynovice.cz.