150. výročí založení ZŠ Rýnovice

V sobotu 27. května 2017 od 10 hodin do 16 hodin se konala vzpomínková akce. Akci zahájila paní ředitelka s primátorem panem Petrem Beitlem. Poté si navštěvníci mohli poslechnout dětský dechový orchestr pod vedením pana Lachmana. Následně si prohlédli retro třídu a vzpomínkovou místnost, kde našli staré třídní výkazy a fotografie. Žáci osmé a deváté třídy provedli zájemce všemi učebnami a zavedli je do jídelny na ochutnávku Rýnovického perníku.

Velké poděkování patří učitelům a žákům, kteří se podíleli na přípravách akce.

Více fotografií zde.