Lego ve výuce.

Současné pojetí nové informatiky dává žákům nové možnosti. Při výuce informatiky už se neučíme pouze pracovat s kancelářským balíkem(WORD, EXCEL…), ale rozvíjíme například i konstrukční dovednosti, logické a kritické myšlení nebo badatelské dovednosti. Využíváme znalosti a dovednosti i z jiných předmětů.

Příležitost k tomu máme například při práci se stavebnicemi Lego Spike Prime. Podle konstrukčního návodu sestavíme model, který naprogramujeme a potom zkoumáme, jak změny proměnných v programu ovlivňují pohyb vytvořeného modelu. Při konstrukci využíváme znalosti například z fyziky, při programování se hodí znalost anglického jazyka a samozřejmě logické myšlení z matematiky. Při experimentování s Break Dancerem jsem využili i rytmizaci z hudební výchovy.