3. třída

Třídní učitelka

Bc. Lucie Potůčková učitelka, třídnictví: 3. třída

Akce třídy