6. třída

Třídní učitelka

PaedDr. Věra Lindnerová učitelka, třídnictví: 6. třída

Akce třídy