8. třída: Návštěva iQLandie

Ve středu 11. 5. 2022 naše třída společně s žáky 7. třídy vyrazila na novou expozici MatematikUm do liberecké IQlandie. Tam jsme se těšili, ale měli jsme obavu, že některé z nás program nebude příliš bavit, jelikož ne každý má rád matematiku. Když jsme dorazili na místo, měli jsme chvíli na porozhlédnutí se po venkovním prostoru IQlandie. Poté začal samotný program. Nejdříve jsme se seznámili s areálem a s programem, který nás čeká. Prvně nás čekaly společné úkoly spojené s matematikou, které jsme řešili na interaktivní tabuli. Poté jsme se rozdělili do dvojic a řešili jsme pracovní listy. Každá jednotlivá úloha v pracovních listech se vztahovala k nějaké expozici, což bylo zábavné a zároveň i velice zajímavé, protože jsme nemuseli úlohu řešit jen s perem a papírem jako ve škole, ale mohli jsme si řešení i prakticky vyzkoušet. Ke konci programu nás čekalo vyhodnocení výsledků zmíněných pracovních listů a měli jsme několik minut na projití celého zbytku IQlandie. I ti, kteří na začátku pochybovali, si to ve finále užili a doplnili své matematické zkušenosti. Expozice byly zábavné a bylo skvělé, že jsme si mohli matematiku vyzkoušet úplně jiným způsobem, než ji probíráme ve škole.