Adventní posezení

Letošní posezení s rodiči jsme posunuli téměř do adventního času, a tak i výtvarná dílna probíhala v tomto duchu. Děti si mohly spolu s rodiči naaranžovat dekoraci z chvojí, vyrobit lampičku ze zavařovací sklenice a vykrájet drobné ozdoby ze slaného těsta. Nechyběly ani oblíbené omalovánky, tentokrát s vánoční a zimní tematikou. Před tvořením i v jeho průběhu si všichni účastníci pochutnávali na domácích dobrotách, které přinesli rodiče. Velké poděkování všem malým i velkým za vydařenou akci a „našim věrným pomocníkům“ za pomoc s úklidem!