Projekt Center kolegiální podpory

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání

Reg. č. : CZ.02.3.68/0 .0/0.0/16_010/0000518

Nová právní úprava působí směrem ke společnému vzdělávání žáků se SVP přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Nutným předpokladem úspěšnosti daného modelu je připravenost pedagogických pracovníků. V projektu center kolegiální podpory (CKP) si pedagogové mohou zvýšit své kompetence pro působení ve společném vzdělávání. Kromě základních škol jsou zapojeni i studenti pedagogických fakult v ČR.