Projekt Centrum Natura

Projekt „CENTRUM NATURA“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace je zapojena ve spolupráci se Středním odborným učilištěm nábytkářským a střední odbornou školou do projektu rozvoje přírodních věd a badatelské výuky pod vedením Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky tvoří ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

– děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

– pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

– pracovníci České školní inspekce