Projekt SIPVZ č. 0841P2006

tab1Ve školním roce 2005/2006 jsme podali projekt Tvorba materiálů a vybudování multimediální učebny, který byl schválen. Jeho realizace probíhala ve školním roce 2006/2007.

Díky tomuto projektu byla škola vybavena již 2. interaktivní tabulí a dataprojektorem, které jsou umístěny v odborné učebně fyziky a chemie. Naši pedagogové v rámcitab2 tohoto projektu vytvářeli vlastní interaktivní výukové materiály.

Moderní doba přináší nové požadavky na vzdělávání jako na celoživotní proces. Základní školství má připravovat budoucí generaci k dalšímu vzdělávání – proto by vyučování mělo být co nejatraktivnější a velmi motivující. Základy, které získá mladá generace na ZŠ, by měly být ty nejstabilnější.

Interaktivní tabule přináší do výuky zcela nové možnosti. Spojuje výhody využití datového projektoru s možností zapojit do práce jednotlivé žáky.

pcCílem projektu je ověřit využití interaktivní tabule při výuce na základní škole v předmětu český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějepis, fyzika, zeměpis, hudební výchova a chemie a vytvořit výukový materiál – databázi předem připravených vyučovacích hodin s použitím interaktivní tabule. Chceme zkvalitnit přípravu na výuku a umožnit žákům zahrát si na učitele, zapojit je formou samostatných prezentací a vzájemným samostudiem.