Projekty OPVK

opvk-publicitaVýzva 56

Z této výzvy čerpáme dotace na:
  • Čtenářskou gramotnost (nákup knih, čtenářské dílny)
  • Jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro 40 žáků
  • Zlepšení jazykových kompetencí a profesního rozvoje pedagogů v zahraničí (kurzy, stínování)

Výzva 57

Z této výzvy čerpáme dotace na následující šablony:
  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém jazyce
  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém jazyce formou blended learning