Školní výlet

Je konec školního roku, tak jsme se vydali na výlet. Ale tentokrát byl tajný … Dojeli jsme na Horní Maxov a pak pokračovali k Vlčí boudě. Je to farma, kde jsme si mohli nakrmit a pohladit ovce, kozy i koně. Read more

Pohádkový les

Konec školního roku s sebou přináší některé příjemné akce. I letos si 9. třída připravila trasu lesem s pohádkovými bytostmi a úkoly pro skupinky žáků. Všechny úkoly děti zvládly perfektně a za odměnu na ně čekal poklad se sladkou odměnou.

Exkurze – DETOA

Sliby se mají plnit, a tak jsme se vydali na návštěvu do továrny na výrobu dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. S odborným výkladem průvodkyně jsme si prošli provoz a viděli práci na některých strojích. Poté následovala dílnička, ve které Read more

Divadelní představení

Divadlo Drak z Hradce Králové přijelo s představením Princezna Turandot. Na krutou panovnici, která nechávala stínat hlavy svým nápadníkům, se zejména někteří chlapci velmi těšili. Chování třeťáků bylo jako vždy skvělé. O to více nám vadila nevychovanost žáků z jiné Read more

Cesta do pravěku

V pátek jsme se zúčastnili hodinového programu, kde jsme se seznámili se životem pravěkých lovců. Mohli jsme vidět zbraně, které používali a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o době kamenné.