Den s TU

Zkratka v názvu článku neznamená nic jiného než třídní učitelku. Protože se s dětmi vídáme poměrně málo, zorganizovala jsem si pro ně na poslední den prvního pololetí Den s třídní učitelkou. Oslovila jsem kolegyni Mgr. I. Riedlovou, která je, krom Read more

Přírodověda na talíři

V přírodovědě nejen poznáváme živou a neživou přírodu, ale zároveň se připravujeme na nový předmět, který nás čeká v šesté třídě – přírodopis. Svoje poznatky tak zařazujeme do biologického systému. Rozdělení plodů se semeny jsme si vyzkoušeli i prakticky. Zkoumali Read more

Tvoříme

V hodinách výtvarné výchovy se nejen seznamujeme s různými výtvarnými technikami, ale také se učíme i spolupráci, toleranci a dalším důležitým dovednostem, které můžeme využívat i v jiných předmětech.      

Mokré vysvědčení

V podzimních měsících jsme všichni absolvovali plavecký výcvik v místní plavecké hale. V deseti lekcích jsme si osvojili různé plavecké styly a zdokonalili se v plaveckých disciplínách. Pod vedením lektorů jsme se učili splývat, potápět, plavecký styl prsa, kraul i Read more

Sedmihorky 2019

I v letošním školním roce jsme navázali na tradici a na začátku roku jsme vyrazili na ekologický program do Sedmihorek. Letos jsme se dozvěděli, jak vznikly zdejší pískovcové skály.