Ozoboti

Při výuce informatiky nemusíme vždy sedět pouze u počítače. Při výuce základů programování jsme si vyzkoušeli jednoduché programování pomocí barevných kódů. Naši malí kamarádi ozoboti, měli za úkol „válet sudy“.  Nejtěžší pro nás bylo správně vytvořit „sud“ a nakreslit dráhu Read more

Vánoční akademie

V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

30. výročí Sametové revoluce

Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci Read more