Zeměpisné domino

Na závěr kapitoly, ve které jsme se zabývali politickým zeměpisem, jsme si pro zopakování nejdůležitějších pojmů, s nimiž jsme se seznámili, vyráběli domino. Nejprve jsme si museli vytvořit dvojice pojem – vysvětlení a potom je seskupit a rozstříhat tak, aby Read more

Za národy světa napříč kontinenty

Na pátek 6. března si žáci osmého ročníku naplánovali projektový den na téma Za národy světa napříč kontinenty. V několika předchozích hodinách zeměpisu se zabývali tématickým celkem „Obyvatelstvo světa“. Zkoumali faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva na Zemi, různé ukazatele rozdílné osídlení Read more

Vánoční akademie

V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

30. výročí Sametové revoluce

Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci Read more