Zeměpisné domino

Na závěr kapitoly, ve které jsme se zabývali politickým zeměpisem, jsme si pro zopakování nejdůležitějších pojmů, s nimiž jsme se seznámili, vyráběli domino. Nejprve jsme si museli vytvořit dvojice pojem – vysvětlení a potom je seskupit a rozstříhat tak, aby Read more

Za národy světa napříč kontinenty

Na pátek 6. března si žáci osmého ročníku naplánovali projektový den na téma Za národy světa napříč kontinenty. V několika předchozích hodinách zeměpisu se zabývali tématickým celkem „Obyvatelstvo světa“. Zkoumali faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva na Zemi, různé ukazatele rozdílné osídlení Read more