Zeměpisné domino

Na závěr kapitoly, ve které jsme se zabývali politickým zeměpisem, jsme si pro zopakování nejdůležitějších pojmů, s nimiž jsme se seznámili, vyráběli domino. Nejprve jsme si museli vytvořit dvojice pojem – vysvětlení a potom je seskupit a rozstříhat tak, aby Read more