Vánoční akademie

V roce 2019 nám tradiční vánoční zpívání v tělocvičně povýšilo na Vánoční akademii. Jednotlivé třídy měly připravené písně s vánoční tématikou. Sešli jsme se tak všichni poslední školní den v tomto roce a společně si zazpívali.

Vánoční trhy a zpívání v kostele

K dotvoření vánoční atmosféry neodmyslitelně patří vánoční trhy a zpívání v kostele. Žáci několik týdnů pod vedení paní učitelky Matoušové a dalších vyučujících svědomitě pracovali na výrobcích určených právě na dlouho očekávané vánoční trhy. Úvodní část odpoledního programu začala již Read more

Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích

Vybraní žáci prvního stupně, pod vedení p. učitelky Lenky Chaloupkové, zazpívali v sobotu 30.11. při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích. Kytarový doprovod zastala Bára Bobková. Advent v plném proudu a vánoční přípravy jsou odstartovány.

30. výročí Sametové revoluce

Během celého týdne probíhala mezipředmětová výuka připomínající 30. výročí Sametové revoluce. Nejen v hodinách hudební výchovy se zakázanými písněmi, matematiky co by výpočtu samotného data, samozřejmě také během dějepisu a vlastivědy, kdy byla žákům hravou formou připomínána doba komunismu. Žáci Read more