Mikuláš

Do naší třídy přišel Mikuláš s čertem, trochu jsme se báli, ale protože jsme uměli básničku a krásně jsme zazpívali, anděl nás odměnil sladkostí s překvapením.