Cesta k vodě.

Dne 7.10. vyjela 6. třída na výlet do Sedmihorek. Výlet byl o vodě a vodních zvířatech.

Jako první jsme dostali síta, misky a lupu, abychom našli různé vodní živočichy. Nejprve jsme museli síty nabrat bahno nebo písek, a když se v tom něco hýbalo, dali jsme to do misky a lupou jsme to prohlédli. Pak jsme dostali papírky, které, když namočíte, tak můžete zkontrolovat, jak je daná voda čistá. Pak jsme chodili po lese a povídali jsme si o různých studánkách. Na konci jsme si polévali ruce studenou vodou a jeli jsme zpátky do školy.

Těšíme se na příští ročník.

Vojta Rieger