Co je fyzika?

Už v prvních hodinách jsme se pokusili všemi prostředky poznávat fyziku. Pracovali jsme s učebnicí, sbírali nápady s pomocí tabletů na interaktivní tabuli, dělali pokusy a snažili se vysvětlit pozorované výsledky. Také v letošním roce se budeme snažit, aby si poznatky z výuky mohl občas potrénovat každý sám, nebo aby mohl na tom spolupracovat s kamarády. K tomu se mimo jiné dobře hodí různá chytrá zařízení, která umožňují plnit úkoly nebo odpovídat na otázky. Takový způsob práce vyžaduje spolupráci všech a dodržování pravidel. Věříme, že se nám to bude dařit.