Den otevřených dveří 2022

Po dlouhé době se otevřely dveře naší školy. Žáci 8.ročníku se ujali role průvodců (tímto bych jim ráda velmi poděkovala za ochotu účastnit se akce). Budoucím prvňáčkům tak mohli ukázat svou školu, kterou navštěvují. K vyzkoušení byla interaktivní tabule, prohlídka učebny informatiky s ozoboty, tělocvična s prvky opičí dráhy, učebna fyzika s ukázkou fyzikální a chemických pokusů.