Den s TU

Zkratka v názvu článku neznamená nic jiného než třídní učitelku. Protože se s dětmi vídáme poměrně málo, zorganizovala jsem si pro ně na poslední den prvního pololetí Den s třídní učitelkou. Oslovila jsem kolegyni Mgr. I. Riedlovou, která je, krom své aprobace, také zkušenou lektorkou dětské jógy. Připravila si pro nás „malou ochutnávku“ cvičení, která se protáhla na zhruba dvě hodinky. Společný čas jsme strávili ve velmi příjemné atmosféře. Cvičení i následnou relaxaci jsme si opravdu užili.