Dětský den s policií

Ve středu 4. 6. 2014 se žáci 1. stupně zúčastnili akce Dětský den s policií.

Strážníci MP a příslušníci PČR si pro ně připravili ukázku výcviku služebního psa (s účastí momentálně nejlepší policejního psa v republice), plnění úkolů na 5 stanovištích (např. hod kriketovým míčkem, první pomoc, seznámení se s výstrojí a výzbrojí policie, dopravními předpisy, zopakování si dopravních značek). Na závěr po zdárném vyplnění znalostního kvízu, žáci obdrželi upomínkové předměty a Osvědčení o absolvování celé akce.

Veliký dík patří nejen za nápad, ale hlavně jeho realizaci prap. Pavlu Srnovi, Bc. Miroslavu Šípošovi a jejich kolegům z PČR a MP Jablonec n. N.