Distanční výuka – informace

Vážení rodiče,

ačkoli jsme měli snahu připravit školu na mimořádný provoz ještě před vyhlášením preventivních opatření, vláda včera rozhodla poněkud jinak. Proto jsme opatření týkající se provozu naší školy, která vstupují v platnost od pondělí, upravili.

Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Zrušeno je plavání ve 3. a 4. ročníku. (místo 2h plavání – 2h TV). Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

Provoz školní družiny je zachován.

Třídy 2. stupně jsme rozdělili takto

  • 12. 10. až 16. 10. 2020
    • prezenční výuka: 6. a 7. ročník,
    • distanční – výuka na dálku: 8. a 9. ročník

 

  • 19. 10. až 23. 10. 2020
    • prezenční výuka: 8. a 9. ročník,
    • distanční – výuka na dálku: 6. a 7. ročník.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. Žáci budou dodržovat platný rozvrh od 1.9. 2020, vyjma TV, VV, PV, HV (zde budou zadávány činnosti a úkoly také v prostředí „Teams – úkoly“, stejně tak jako v ostatních předmětech). Výuka bude probíhat prostřednictvím tzv. videokonference v prostředí Teams. V případech potřeby má škola k zapůjčení PC proti podpisu smlouvy o výpůjčce

Výdej obědů během distanční výuky

Školní jídelna umožní odběr přihlášených obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvednutí obědů je oběd možný vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej oběda se provádí formou bezkontaktního výdeje v době od 11.40 – 12.00 hodin u hlavního vchodu do budovy školy. V případě, že nemáte zájem o odebírání oběda, prosím nahlašte tuto skutečnost na email: jidelna@zsrynovice.cz.

V jiném čase nebude strávníkovi oběd vydán !!!

 

Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října 2020 nebude probíhat.

 

Prosíme o pochopení neobvyklé situace a děkujeme všem za spolupráci