Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída

+ 4. a 5. třída

paní vychovatelka

Barbora Blažková

telefon 773 752 872
2. oddělení 2. + 3. třída vedoucí vychovatelka

Lenka Riegerová

telefon 773 752 874

Příchody žáků z oběda do oddělení

I. oddělení: 1. třída pondělí, středa, pátek 12:30, 4.+5. jde na oběd se třídou po skončení vyučování a poté přechází do družiny

úterý, čtvrtek všichni 13:30 (4. třída úterý – odpolední vyučování)

II. oddělení: pondělí, středa, čtvrtek, pátek 13:30, úterý 12:35 (3. třída odpolední vyučování)

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis zákonného zástupce

Možnost napsat žádost o uvolnění též do Bakalářů.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.