Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Naše školní družina je organizována ve dvou odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:30.

Umístění žáků do oddělení

Žáci 2. ročníku budou rozděleni do obou oddělení, rodiče budou vyrozuměni.

1. oddělení 1. ročník + 2 ročník (10 žáků) paní vychovatelka Barbora Blažková
2. oddělení 4., 3. ročník + 2. ročník (zbývající žáci) paní vychovatelka Lenka Riegerová

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. Oddělení

pondělí: 12:35 všichni

úterý: 2. ročník 12:35 (zvonit na RIE, zvonek na staré budově, děti zde budou až do 13:30); 1. ročník 13:30

středa + pátek: 1. ročník 12:35; 2. ročník 13:10

čtvrtek: 13:30 všichni

2. Oddělení

pondělí: 2. +3. ročník 13:30; 4. ročník 14:00

úterý – pátek 13:30 všichni