Základní informace

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Naše školní družina je organizována ve dvou odděleních. Provoz je zajištěn ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin, odpoledne do 16:30.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. třída + 4. a 5.třída paní vychovatelka Barbora Blažková
2. oddělení 2. + 3. třída vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová