DRUŽINA: Přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/2022 budou otevřena dvě oddělení.

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte v příštím školním roce ve školní družině, je třeba ho k docházce přihlásit řádným vyplněním (včetně času odchodů) a odevzdáním přihlášky (zápisní lístek) do 23. června.
Tento formulář najdete ke stažení na webových stránkách školy v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA/dokumenty.
Do ŠD budou přednostně přijati žáci přihlášení k pravidelné denní docházce (pobyt nejméně 4 dny v týdnu), a to z nižších ročníků, žáci dojíždějící a sourozenci. V případě „převisu“ budou upřednostněni mladší žáci podle data narození.

Podklady k úhradě úplaty za zájmové vzdělávání obdržíte po rozhodnutí o přijetí do ŠD.

RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÁČKŮ OBDRŽÍ ZÁPISNÍ LÍSTEK SPOLU S INFORMACEMI O ŠD NA SCHŮZCE 24. ČERVNA.

L. Riegerová, vedoucí vychovatelka