DŮLEŽITÉ: Informace k uzavření škol v ČR

Vážení rodiče, milí žáci,

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání. Ve škole bude po dobu uzavření probíhat sanitace všech prostor, pedagogové budou pro své žáky připravovat zadání pro práci doma.

Prosíme, sledujte další informace, které budou průběžně zveřejňovány na webu školy.

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení“ se bude potvrzovat od pondělí 16. 3. 2020 každý pracovní den od 8,00 do 12,00 v kanceláři školy.

Informace z MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Více informací v odkazech na důležité weby a pod textem v souborech ke stažení.

Informace vedení školy – Informace z MŠMT ČR – Odkazy na důležité weby

 

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106. V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

Děkuji za pochopení,
Mgr. Jana Mašindová
ředitelka školy