DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Prosíme, aby všichni žáci, kteří jsou přihlášení k výuce od pondělí 25. 5. 2020 přinesli s sebou Vámi vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podpis nesmí být starší než 3 dny). S sebou také 2 roušky a označenou vlastní schránku (sáček). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a žák nebude mít s sebou 2 roušky, nebude mu umožněna osobní účast ve škole. Zároveň prosíme o dodržování 2 metrových odstupů před budovou školy. Žáci si první den s sebou přinesou své všechny učebnice a sešity. Rozvrh předmětů včetně časů a místa příchodů viz níže.

 

Děkujeme za spolupráci