DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu i na druhém stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

Od 08. 06. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků i na druhém stupni.

Vzdělávání bude od 08. 06. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 08. 06. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

 

Je jen na Vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle níže uvedených podmínek. K tomu je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde.

 

Podrobné informaceOBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE, NUTNÉ PŘEČÍST

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění žák/žákyně odevzdá ve škole v den nástupu (datum podpisu nesmí být starší 3 dnů – od 6. 6. 2020 dále)