DŮLEŽITÉ INFORMACE: Výuka od 3. 5. 2021

V týdnu od 3. 5. 2021 pokračujeme v rotační výuce 1. stupně. Prezenční výuku má 3., 4. ročník.

Dále začíná rotační výuka pro žáky 2. stupně. Prezenční výuku budou mít žáci 6., 7. a 8. ročníku. Podrobnosti zašleme prostřednictvím Bakalářů v průběhu pátku 30.4.2021. Informace budou zveřejněny také na webových stránkách školy.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Žák (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován čestným prohlášením.