Elektronické stavebnice od Jablotronu

Velmi si vážíme dlouhodobé snahy firmy Jablotron zlepšovat kvalitu výuky na školách. V minulosti jsme se takto účastnili soutěže, v rámci níž jsme získali skvělé digitální mikroskopy s LCD displejem a možností nahrávání. Nyní jsme byli osloveni s nabídkou elektronických stavebnic Boffin. Je nepochybné, že pro pochopení základů elektřiny a elektrotechniky budou skvělým doplňkem do výuky ve všech třídách, kde se dotkneme tématu elektřiny. Prostě taková škola hrou, přitom názorná a přínosná.

Protože jsme dnes měli poslední hodinu fyziky, která proběhla krátce po převzetí stavebnic, byla náplň hodiny jasná. Podařilo se postavit rádio na frekvence FM i AM a nebo detektor lži, ale i jiné obvody. I když nezáleželo na tom, co přesně se tím chceme naučit, bylo to vzájemně obohacující a nádherně to ukázalo na možnosti stavebnic. Děkujeme za podporu a bereme to jako závazek to co nejlépe přenést do budoucích znalostí a schopností žáků.