Environmentální výchova Sedmihorky

18. až 20. května 2015 se 7. třída zúčastnila pobytového ekologického výchovného programu v Sedmihorkách. Jeho cílem je doplnit a obohatit školní výuku o ekologický a environmentální rozměr.

První den žáci vnímali přírodu všemi smysly a vytvořili výtvarnou stopu přírodních znaků. Večer se vypravili na noční expedici do skalního města za houkáním sov.

Na druhý den vyrazili na vycházku po naučné stezce Hruboslakskem. Odpoledne se vydali na exkurzi do skalního pískovcového města („na dno moře“). Pomocí pozorování v terénu získali ucelenější představu o významu tohoto unikátního místa z doby kamenné i bronzové.

Třetí den se žáci seznámili s několika druhy zvířat, která se chovají v domácnostech. Na závěr následovalo zhodnocení pobytu.

Všem se akce moc líbila.

Eva Legátová, koordinátor EVVO