EVVO 2020 – Sedmihorky

Stalo se již tradicí, že školní rok zahajujeme exkurzí s ekologickou tématikou v Sedmihorkách.

Pondělí 14.9.:

1.tř. – Mazlíci a havěť +  8. tř. – Stromy a my

 Úterý 15.9.:

2.tř. – Vnímáme přírodu všemi smysly + 3. tř. – Rok v přírodě + 9. tř. – Ateliér příroda

 Středa 16.9.:

6. tř. – Cesta k vodě + 7. tř. – Ptačím světem

 Čtvrtek 17.9.:

4. tř  – Voňavý svět bylinek + 5.tř. – Vlnění

Žáci hradí příspěvek ve výši 100,- Kč/žák.