Exkurze – DETOA

Sliby se mají plnit, a tak jsme se vydali na návštěvu do továrny na výrobu dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. S odborným výkladem průvodkyně jsme si prošli provoz a viděli práci na některých strojích. Poté následovala dílnička, ve které se snažil každý ze svých dílků sestavit vlastní hračku. Nakonec jsme uspořádali výstavku a díla zhodnotili. Následovala příjemná cesta vlakem a pak busem až ke škole. Den se vydařil, bylo nám spolu dobře!