Exkurze: úpravna vody Bedřichov

V pátek 18. listopadu jsme využili možnost navštívit nám dobře známou budovu úpravny vody v Bedřichově. Jaká tajemství tato budova skrývá uvnitř a co se tam přesně upravuje? Tak to jsme se detailně dozvěděli. Počasí vyšlo a tak jsme si cestu zpět do školy dali pěšky pěknou krajinou Jizerských hor. A nechyběla ani návštěva sympatických zvířátek doslova za humny. Další fotografie zde.

První série fotografií ukazuje prostory úpravny vod. Hlavním účelem je změnit vodu z josefodolské nádrže na pitnou pro část Liberce. Podobně se tak děje přímo na přehradě a taková voda pak putuje do Jablonce. A jak vypadají hlavní kroky? První dvě fotky ukazují nádrže, kde dochází ke změně pH vody, která se mění z kyselé (pH kolem 6) na lehce zásaditou (pH 7,5). Děje se tak vápněním vody. Zvýšení tvrdosti vody se děje přidáváním oxidu uhličitého a nechybí ani nezbytná chlorace. Pak se do ní přimíchává látka, díky které v ní vznikají vločky. Na těch se pak zachytávají kousky vysrážených látek. Na třetím snímku to představuje nově zbudovaná „flotační linka“. Vidíme světle hnědou vodu (díky provzdušnění) a poté tmavě hnědé vločky, které jsou sbírány z povrchu vody. Dále následuje filtrace, jak vidíme v nádržích na snímku čtyři a pět, děje se tak pomocí písku. Voda se filtruje nejprve směrem dolů a poté jsou filtry čištěny pomocí proudu vody hnaného naopak zdola nahoru. Jak je vidět na šestém snímku, v zázemí pod filtry je systém odvodu kalu (hnědá) a vody (zelená roura) a také přívod vzduchu (modrá trubka). Celý systém je řízen z velína, který je dnes řízen moderními počítačovými programy, ale jako ukázka je zde ještě i starý řídící panel.