Halloween


A je tu opět Halloween s maskami, zábavnými úkoly, tradicemi a pohádkami.

Prostě jsme si ten hallowenský den moc užili.