Hlídky mladých zdravotníků

21. května se v centru Jablonce uskutečnil jubilejní 40. ročník soutěže mladých zdravotníků 2014, kterou vyhlásil Český červený kříž. Na celkem pěti soutěžních stanovištích soupeřily pětičlenné týmy. Z naší školy se účastnila družstva žáků 7. a 9. třídy. Učitel měl za úkol koordinovat družstvo, rozdělovat úkoly i se sám zapojit. Žáci plnili zdravotnické i jiné úkoly, vzájemně si pomáhali a spolupracovali.
Umístění: 9. tř – 13. místo, 7. tř. – 10. místo.