Hodina moderní chemie

Ve čtvrtek 17. 9. navštívili ZŠ v Rýnovicích studentky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s programem „Hodina moderní chemie“, aby žákům zpestřily výuku a ukázaly jim, že chemie nejsou jen vzorečky, ale že to je věda zábavná i dobrodružná.

První část pokusů se věnovala pachům a vůním, které nám v životě leckdy pomáhají. Žáci si také vyzkoušeli, zda poznají „potravinářské“ vůně. Další část se věnovala pokusům se světlem. Nejprve nám studentky vysvětlily a prakticky ukázaly jev zvaný luminiscence. Poté byly na pořadu pokusy s ohněm, které měly u žáků velký ohlas. Sami názorně poznali, jak efektně hoří střelný prach a jak rozdílně mohou hořet tři látky, které mají společně jako svoji součást celulózu. Názorné byly ukázky barvení plamene, díky nimž se dobře poznají některé alkalické kovy. Poslední část se jmenovala teplo a chlad a jednalo se o pokusy se „suchým ledem“ a tekutým dusíkem. Sladkou tečkou na konec byla výroba zmrzliny.

Akce se nám moc líbila. Děkujeme tímto VŠCHT a těšíme se na další spolupráci.