Informace k prezenční výuce žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci,

prosím, seznamte se s nastavenými pravidly rotační výuky žáků 2.stupně.

 

V týdnu od 3. 5. 2021 nastupují prezenční výuku žáci 6., 7., 8. ročníku. Prezenční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu v plném rozsahu. (S ohledem na testování došlo k úpravě rozvrhu 7. třídy. V pondělí bude mít český jazyk celá třída.) 9.ročník pokračuje v distanční výuce.

Součástí prezenční výuky je pravidelné testování žáků vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách. Testovat se nemusí ti žáci, kteří doloží  Lékařské potvrzení o pozitivním výsledku testu na Covid-19 v uplynulých 90 dnech.

 

Všichni žáci musí mít s sebou Vámi podepsaný Souhlas k testování.

 

Příchod do školy:

3.ročník 7:30-7:40  Hlavní budova

4.ročník 7:40-7:50  Hlavní budova

 

6.ročník 7:30-7:40  Vchod pro vozíčkáře

7.ročník 7:40-7:50  Vchod pro vozíčkáře

8.ročník 7:50-8:00  Vchod pro vozíčkáře

 

Dále Vás prosím, aby Vaše děti využívaly testy, které škola má k dispozici. Přes všechny výhrady s nimi není zásadní problém. Výjimky, prosím, jen v odůvodněných zdravotních případech, doložených lékařským potvrzením. V případě pozitivního testu v pondělí, si zákonný zástupce musí vyzvednout žáka ze školy. Ostatní žáci pokračují ve výuce.  V případě pozitivního testu ve čtvrtek dochází ze školy celá třída. Zákonní zástupci si musí své děti vyzvednout ze školy. Návrat do školy bude záviset na výsledku následného PCR testu pozitivně testovaného.

Vybavte své dítě alespoň dvěma zdravotnickými rouškami. Jejich používání je v prostorách školy povinné.

Provoz školní jídelny je zachován, obědy si prosím přihlaste u vedoucí stravování.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Žák (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován čestným prohlášením.

 

Děkujeme za spolupráci


Souhlas s testování ke stažení zde.