Informace k zápisu

Informace k zápisu, včetně kritérií přijímaní dětí, pro školní rok 2019/2020.

Datum:  čtvrtek 4. dubna 2019
Čas: 12 až 18 hodin

Potřebné dokumenty:
občanský průkaz
rodný list dítěte
zápisní lístek (vytiskněte a přineste vyplněný)
žádost o zápis do 1. třídy (vytiskněte a přineste vyplněnou)
žádost o odklad školní docházky (vytiskněte a přineste vyplněné) – žádost o odklad je nutné také doložit doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučením školského poradenského zařízení

Další informace:
informace a kritéria přijetí
spádová oblast