Informace pro zájemce o rozšířenou výuku informatiky

Třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky je tu i pro vás.

Naše základní škola s rozšířenou výukou informatiky zařazuje výuku počítačů již od 4. ročníku (1 hod týdně) a od 6. ročníku vyšší hodinovou dotaci pro výuku informatiky (2 hodiny týdně). Počítače jsou využívány i v ostatních předmětech a nad rámec výuky podporujeme i žáky, kteří mají zájem se zdokonalit v některém z oborů (např. robotika, programování, tvorba časopisu, multimédia). K žákům přistupujeme individuálně a díky spolupráci a podpoře pedagoga se i nově příchozí snadno začlení a zdokonalí.

Ve 4. a 5. ročníku získá žák základní přehled o počítači a jeho programovém vybavení. Naučí se ovládat kancelářské programy (práce s textem, základy tabulkového kalkulátoru, prezentační dovednosti). Seznámí se podrobně s možnostmi využití různých služeb internetu a využívá je k tvorbě školních prací i přípravě prezentací před spolužáky. Nechybí samozřejmě důraz na bezpečné využití internetu. Zařazena je práce s multimédii, tedy práce s grafickými editory a základy zpracování zvuku a videa. Snahou je připravit žáky komplexně na další studium na druhém stupni a nadstandardně je vybavit i při případném přechodu na gymnázium. Spolu s větším důrazem na informační gramotnost zařazujeme do výuky i témata týkající se dat v počítači a jednoduché programování s bloky a s malými roboty.

V 6. až 9. ročníku se postupně zvyšuje náročnost úloh. Z oblasti dovednosti využití digitálních technologií se žáci detailně seznamují s možnostmi úpravy textu, tabulkami i prezentačními dovednostmi. Na konci studia se předpokládá, že žák je schopen sepsat a obhájit závěrečnou práci, formálně na úrovni střední či vysoké školy. Naší snahou je rovněž využívat nástroje na internetu, jako jsou Office 365 a Google aplikace. Výuku zpestřujeme různými úlohami z oblasti grafiky, zvuku nebo videa, které mají být přípravou na budoucí život (např. fiktivní firma a její portfolio, reklama, webové stránky, 3D aplikace…). Výuku stále více doplňujeme o témata informatiky (jak počítač funguje), programování (Scratch, Python, C#, robotika VEX IQ) a účastníme se soutěží podporujících logické uvažování i celosvětových aktivit v programování.

Pokud máte zájem o naši nabídku, neváhejte a navštivte nás po telefonické dohodě. Návštěvu školy si můžete domluvit i mimo termíny Dnů otevřených dveří. Rádi se Vám budeme věnovat. Přihlášku si prosím vytiskněte a vyplněnou doneste do školy nebo pošlete na naši adresu:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou
Stahovat můžete ve formátu DOC nebo PDF.

Žádost rodičů o přestup dítěte na školu.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 483 305 317, nebo e-mailu: skola@zsrynovice.cz