Informatika a informace

Náš pohled na pojem informatika se víceméně shoduje s tím, že jde o vědu zabývající se informacemi. Víme také, že v informatice se programuje a že se tomu věnujeme především s využitím elektroniky a okrajově tam patří i používání technologií, tedy hardware a software.
A odkud informace získáváme a jak moc jim věříme? To ukazují zbývající obrázky.