Infromace k zápisu do 1. tříd

Vážení zákonní zástupci ,

přes webový portál https://zapisdozs.mestojablonec.cz/ máte možnost vyplnit v termínu 21. 3. 2022 – 6. 4. 2022 žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad povinné školní docházky vašeho dítěte. Pokyny k zápisu následují:

Zápis do 1. tříd

Probíhá 7. dubna 2022 od 12:00 do 18:00 s účastí dítěte.

Příchod na zápis vchodem do staré budovy – bude viditelně označen. Zde budete pověřenými osobami uvedeni do místnosti určené k zápisu.

S sebou rodný list budoucího žáka, občanský průkaz zákonného zástupce a vytištěnou žádost o přijetí.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, se musí rovněž dostavit k zápisu.

Zápisu se není třeba nikterak obávat, proběhne hravou formou. Se souhlasem rodičů prověříme školní připravenost dítěte a provedeme příslušné administrativní úkony spojené se zápisem.

V každou celou hodinu je připraveno vystoupení pro budoucí prvňáčky.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, budete potřebovat:1. Písemnou žádost zákonného zástupce.2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře   nebo klinického psychologa.