Jak jsme byli u hasičů…

Před Velikonocemi jsme navštívili HZS v Jablonci nad Nisou. Seznámili jsme se s náplní práce hasičů, vozovým parkem i používanou technikou; vyzkoušeli si ochranný oděv i helmu a prohlédli si zázemí a vybavení hasičské stanice. Na závěr jsme se na základě našich dotazů dozvěděli spoustu zajímavostí a jako bonus měli možnost „být u výjezdu“.