Jak jsme se starali o zvířátka

Od konce listopadu až do poloviny března jsme chodili pravidelně jednou až dvakrát týdně do „našeho krmelce“ v lese nad školou a přikrmovali lesní zvěř kaštany, suchým chlebem a pomerančovou kůrou.