Distanční výuku zvládáme na výbornou!

„Nic jiného nám nezbývá, když nechceme, aby část pedagogického sboru zůstala doma s dětmi,“ zaznělo na jedné z porad pedagogického sboru  ZŠ Rýnovice Pod Vodárnou. A tak tam vzali situaci do svých rukou. Při všech  opatřeních, která aktuálně  přísně vymezují život nás všech,  se pozapomnělo na učitelky, případně učitele, kteří mají  doma děti a hledají odpověď na nerudovskou otázku:  Kam s ním?

A tak našel nápad jedné z vychovatelek u ředitelky školy Jany Mašindové pochopení. „Nabídli jsme pedagogům, kteří se musejí postarat o své ratolesti, aby je na celé dopoledne přivedli do školy. Program pro ně připravují asistentky pedagoga nebo vychovatelky.  Děti mají možnost pod jejich dozorem něco tvořit nebo si hrát. Ty, které mají on line výuku ze své školy, se mohou připojit a učit se. Když přeje počasí, vyrazí všichni rádi ven.  A nezapomeneme na ně ani s obědem. Byl to dobrý nápad. Každý dělá svoji práci a je v klidu. A hlavně učitelky nemusí přemýšlet, jestli babička pohlídá nebo se strachovat, co se zrovna u nich doma děje.  Na svoji práci se pak mohou  lépe soustředit.“

A právě to se projevilo na současném mimořádném způsobu vyučování. Jako na jedné z mála jabloneckých škol začali učitelé hned od 15. října vyučovat  žáky od 5. do 9. třídy distančně.  A neměli s tím žádný problém. „Nasbírali jsme zkušenosti už na jaře. Vyučující informatiky nás s první covidovou vlnou hned  poctivě  proškolila. A teď se nám to hodí.  Dodatečně jsme ocenili i to, že naučila potřebný počítačový program ovládat i žáky už od čtvrté třídy.   Proto pro ně v říjnu  není žádný problém se přihlásit, komunikovat s učitelem, plnit a posílat úkoly.“

Že si s distanční výukou pedagogové v Rýnovicích rozumí,  potvrzuje úsměvný výrok ředitelky. „Hospitace teď probíhají náramně. Když se totiž se zvoněním postavím na chodbu, tak z jedné třídy slyším komunikaci v angličtině, z další se ozývá výklad nové látky v matematice, z jiné zase vyjmenovaná slova nebo německý jazyk. A stejné je to i u dalších předmětů.  Každý dělá to, co má. A navíc dobře. Pro mne je taková  „hospitace“ radost.“

I když se i na této základce někteří kantoři trochu novinkám kolem výuky a využití  počítačů zpočátku bránili,  dnes jsou u notebooků už „jako doma“ a na obrazovkách vítají účastníky distanční výuky s úsměvem.  A i ve tvářích žáků a žákyň je vidět, že takový způsob učení je baví, těší se na konverzaci nejen s učiteli, ale i s kamarády. Na „příjmu“ bývají totiž daleko dřív, než v osm výuka odstartuje.

„Každý učitel na naší škole dostal v září nový notebook. Na hodiny se připravují,  distanční výuka pro ně už není žádný problém. Pokud se nevrátíme 2. listopadu ke klasickému režimu vyučování, určitě začnou i třídní  učitelé první, druhé, třetí a čtvrté třídy alespoň v omezené míře komunikovat se svými žáky. S těmi nejmenšími je určitě důležitý i minimální vizuální kontakt, než žádný,“ zdůraznila ředitelka Jana Mašindová.