Jídelna – stravné

Od 1. září 2015 dochází k úpravě výše stravného za jeden oběd.

Výše stravného za jeden oběd se určuje dle výše finančního limitu na nákup potravin dle stanovených věkových kategorií:

1. kategorie 7-10 let        – 21 Kč za jeden oběd 
2. kategorie 11-14 let       – 23 Kč za jeden oběd
3. kategorie 15 a více let   – 25 Kč za jeden oběd

Bezhotovostní platba – proběhne 20. dne v měsíci na následující měsíc,
tzn. 20. srpna na měsíc září, 20. září na říjen atd… Inkasovaná částka bude ponížena o případné přeplatky, nebo navýšena o případné nedoplatky.

Placení obědů v hotovostiposlední čtvrtek a pátek v měsíci vždy na následující měsíc.
Nejpozději den před výběrem dostanou žáci e-mail či lístek s přesnými termíny výběru a částkou k úhradě.

Pokud máte zájem o bezhotovostní úhradu, můžete si stáhnout z webových stránek školy povolení k inkasu, které vyplníte a necháte potvrdit u peněžního ústavu, případně potvrdíte sami, máte-li internetové bankovnictví, kde provedete povolení k inkasu. Povolení k inkasu doručte do školní jídelny.

Povolení k inkasu: DOCPDF

K inkasu u ČS a.s.

Vážení rodiče,
prosíme Vás o doplnění Vámi zadaných údajů v „Souhlasech k inkasu“ a to o položku:

SBÚ: 0101284831

(popřípadě tuto změnu osobně nahlaste na pobočce České spořitelny)
Na základě tohoto údaje by měly probíhat platby bez problémů.

Předem děkujeme