Kam směřuje informatika?

Na třídních schůzkách jsem rodiče požádal, aby interaktivní hravou formou vybírali nejdůležitější oblasti výuky informatiky a komunikačních technologií. Využili jsme k tomu kartičky Plickers. Témata jsem rozdělil do tří skupin a snažil se, aby v každé byla zastoupena jedna oblast, která byla i ve zbývajících dvou skupinách témat. Například v jedné skupině byla práce s textem – dopisy, letáky, žádosti – prostě Word, jak by se zjednodušeně řeklo. V další byl podobně „Excel“, tedy obecně práce s tabulkami, daty a grafy. Ve třetí prezentační dovednosti, obecně PowerPoint. Zároveň jsem se ale snažil zařadit témata, jako je porozumění počítači, tomu jak funguje, logickému uvažování a programování.

Anketa není úplně spravedlivá, protože v každé skupině se rodiče mohli přiklonit pouze k jedné odpovědi, ale výsledek je natolik zajímavý, že stojí za to se o něj podělit. Rodiče jsem chtěl touto netradiční formou především seznámit se základními oblastmi výuky, s kterými se jejich děti setkávají. Dále jsem se s nimi podělil o názor, že přestože dochází ve výuce informatiky ke změnám, více k informatickým tématům, tak přesto vnímám roli výuky počítačů u nás na škole i jako nástroje pro život. Tedy schopnosti si zpracovat data, umět něco sepsat, prezentovat to před třídou i na webu a pohybovat se v digitálním prostředí bezpečně.