Konzultační hodiny

Metodik prevence –  Mgr. Martin Kubeček (úterý 13:40-14:25)

Výchovný poradce – Mgr. Petra Kadlečková (pátek 10:00-11:00, pondělí 14:00-15:00)